Mobirise Web Creator

Darba drošības organizēšanas pakalpojumu cenas

Vispārējie dokumenti

mēr- vienība

dau- dzums

cena EUR

summa EUR ar 21% PVN

Darba vides iekšējās uzraudzības plāns

gab.

1

5.00

6.05

Darba vides, telpu un vietas novērtējums

gab.

1

7.00

8.47

Uzņēmuma darba kārtības noteikumi

gab.

1

5.00

6.05

Obligātās veselības pārbaudes kartes

gab.

1

3.00

3.63

Darba veidu saraksts, kurus ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori

gab.

1

5.00

6.05

Instrukcijas

 

 

 

 

Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru

gab.

1

3.00

3.63

Darba aizsardzības instrukcija darbam birojā

gab.

1

3.00

3.63

Darba aizsardzības instrukcijas automobiļa vadītājam

gab.

1

3.00

3.63

Darbinieku apstiprinājums par iepazīšanos ar darba vides risku novērtējuma rezultātiem

gab.

1

3.00

3.63

Instrukcija darbam ar elektrotehniku (izņemot datoru)

gab.

1

4.00

4.84

Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanai

gab.

1

3.00

3.63

Instrukcija ugunsdrošībā uzņēmuma telpās

gab.

1

4.00

4.84

Instrukcija būvobjektos

gab.

1

4.00

4.84

Noslēgums

 

 

 

 

Darba drošības pārskats, slēdziens

gab.

1

10.00

12.10