Website Creator

Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Pakalpojums

cena EUR par vienību

PVN 21%

cena EUR ar PVN

Izejošie rēķini, pavadzīmes

1.00

0.21

1.21

Ienākoši rēķini, pavadzīmes

1.00

0.21

1.21

Kontu atlikumu ievadīšana

2.00

0.42

2.42

Darba algas, t.sk. slimības naudas aprēķināšana

4.00

0.84

4.84

Čeki

0.50

0.11

0.61

Operatīvā bilance

40.00

8.40

48.40

Gada pārskats

300.00

63.00

363.00

PVN atskaites sagatavošana VID (reizi mēnesī)

15.00

3.15

18.15

Mēneša darījumu pārskats

20.00

4.20

24.20

Maršrutu lapu sagatavošana

5.00

1.05

6.05