Mobirise Website Maker

Personas datu aizsardzības organizēšanas pakalpojumu cenas

Vispārējie dokumenti

mēr- vienība

dau- dzums

cena EUR

PVN 21%

cena EUR ar PVN

Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi

gab.

1

10.00

2.10

12.10

Informācijas sistēmu iekšējās drošības noteikumi

gab.

1

15.00

3.15

18.15

Informācijas sistēmu piekļuves kontroles procedūra

gab.

1

15.00

3.15

18.15

Sistēmas darbības nepārtrauktības plāns

gab.

1

20.00

4.20

24.20

Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi

gab.

1

7.00

1.47

8.47

Personas datu apstrādē ieviesto tehnisko un organizatorisko pasākumu novērtējums

gab.

1

20.00

4.20

24.20

Apliecinājums par iepazīšanos ar iekšējiem personas datu apstrādes aizsardzības noteikumiem

gab.

1

2.00

0.42

2.42

Apliecinājums par iepazīšanos ar IS drošības noteikumiem

gab.

1

2.00

0.42

2.42

Apliecinājums resursu turētājam

gab.

1

2.00

0.42

2.42

Personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums

gab.

1

25.00

5.25

30.25