Mobirise

Muitošanas pakalpojumi

Sertificēts muitošanas speciālists (muitas brokeris) sniegs Jums, kā juridiskām, tā arī fiziskām personām konsultācijas kravu noformēšanā un iespējamo muitas nodokļu aprēķināšanā, kā arī veiks muitas deklarāciju noformēšanu Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) importa un eksporta procedūrām, tajā skaitā:

  • analizēs pieejamos kravas dokumentus, lai tie atbilstu normatīvajām prasībām,
  • nepieciešamības gadījumā sazināsies ar nosūtītāju un/vai saņēmēju, lai saņemtu trūkstošo informāciju,
  • klasificēs preces, noteiks preču kodus,
  • aprēķinās muitas vērtību,
  • noteiks nepieciešamo muitas procedūras veidu,
  • noformēs kravas pavaddokumentus elektroniskās deklarēšanas sistēmā,
  • nepieciešamības gadījumā pārstāvēs komersantu vai fizisku personu valsts institūcijās,
  • veiks citas ar kravas pārvietošanu saistītās darbības savas kompetences ietvaros.


Izdevīgas pakalpojuma izmaksas, tiek aprēķinātas katram klientam individuāli.