Mobirise

Personas datu aizsardzības organizēšanas pakalpojumi

Pieredzējis speciālists konsultēs un veiks procesu sakārtošanu personas datu aizsardzības jomā un nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšanu, tajā skaitā:

  • instrukciju izstrādi darbam ar personas datiem un darbinieku apmācīšanu,
  • informācijas sistēmu (programmatūras un datu ieguves un apstrādes iekārtu) risku novērtēšanu darbam ar personas datiem,
  • informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības plāna izstrādi,
  • informācijas sistēmu piekļuves procedūru izstrādi.


Dokumentu izstrāde tiek veikta saskaņā ar ES regulu Nr.2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (saīsināti VDAR jeb angliski GDPR).